Phontrattarne Orkestern Grand Show Kontakt

Den litterata allmogens förnämsta uppslagsverk, sällskapsspelet Trivial Pursuit, ställer på ett av frågekorten frågan: Vad heter studentorkestern i Uppsala? Svaret står att läsa på kortets baksida: Phontrattarne. - Se där! över femtio års taktfast stampande och ryggdunkande har satt djupa avtryck i musikhistorien!

Orkestern grundades i början av 1956 som Reddningscorpset, en orkester inom hembygdsföreningen Jamtamot, men blev omkring 1960 en egen förening under nytt namn med rekrytering från hela Norrlands nation. Phontrattarne består av storbandet samt fyra sångare och balett. Repertoaren består av storbandsmusik blandat med svensk schlager av äldre årgång. Orkestern spelar dans- och underhållningsmusik på nationsfester och på konferenser, företagsfester, akademiska högtider m.m. Medlemmarna producerar varje vår en ny uppsättning av Grand Show på Reginateatern i Uppsala.

KONTAKT

Vill du boka oss, spela med oss, eller bara skriva en hälsning? Här kan du göra det!

Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala
Har du en fråga: info@phontrattarne.com
Vill du boka oss: manager@phontrattarne.com
Vill du spela med oss: kapellmastare@phontrattarne.com
Vill du dansa med oss: balettchef@phontrattarne.com